Är det viktigt med gemensamma mål?

Det skrivs så pennor och tangenter glöder på Skattkärrsskolan i Karlstad. Vi är inne i andra delen av vårt läs- och skrivprojekt "Hela skolan läser och skriver".

För cirka ett år sedan beslöt vi oss att fördjupa oss ännu mer i läsning. Arbetet skulle genomsyra barnen från förskoleklass upp till åk 6, skola och fritids. Vi pratade läsning och lässtrategier. Under hösten förberedde vi oss för författarbesök av Torsten Bengtsson och i november månad fick alla 18 klasser besök av en entusiastisk författare. Barn och lärare var lyriska. Läsandet fick en skjuts och författaren inspirerade oss till att skriva egna berättelser. Nu vet alla barn på Skattkärr att man får ljuga.... i en berättelse!

Nästa avstamp var att skriva. Vi satte igång skrivarskolor i årskurserna och barnen skrev, lärde sig hur en berättelse såg ut. Nu är vi på slutet. Snart blir det tryckning. Och boksläpp! 18 klasser X 30 böcker, vad blir det? Många!!!! Varje klass har sin egen bok med olika berättelser i, efter olika teman. I åk 4 har vi jobbat med monsterberättelser, ett tema som varit ämnesövergripande i engelska, svenska och bild. Vi har skrivit, arbetat med kamratrespons, bearbetat texter och nu... Nu är det äntligen klart! Jag är spänd på att få boken i  min hand. 

 

Gemensamma mål på en skola, i en årskurs, i en klass, är det viktigt? Eller kan det kvitta om vi kommer överrens om mål som alla ska sträva mot?

I begreppet likvärdig skola kan det läggas in mycket. Jag tror att vi behöver vara noga med att prata likvärdighet och fundera på vad det betyder. När en skola dras mot samma mål har lärare och elever något att jobba gemensamt mot. Vi blir målmedvetna och resultatinriktade. Jag är övertygad om att kvalitén ökar och att vi ser ökad måluppfyllelse hos våra elever.

Jag har skrivit berättelser i åk 4 förut, i andra klasser, men jag tror nog att detta har givit bäst resultat. Projektet "Hela skolan läser och skriver" har fått effekt bland mina 51 elever som jag undervisar i svenska. De är spända att få se sina berätteler i en bok och få lyssna till andras berättelser.

"Den kommer på biblioteket, va?"

"Ja, på Skattkärrsskolans bibliotek", har jag svarat.

"Coolt!"

Är det viktigt med gemensamma mål i våra olika ämnen? Ja, jag tycker det. Vad tänker du? Hur arbetar ni med gemensamma mål på er skola?