Vad är ledarskap?

Att ha ett tydligt ledarskap i klassrummet handlar om att ha en tydlig ledning. Peka ut vägen till målet så att alla elever är med på banan. Det handlar också om att ha ett bra bemötande, kunna skapa motivation till lärande, vara tydlig i instruktioner och göra anpassningar så att alla elever kan nå så långt som möjligt. Detta är inte helt enkelt. Ibland vet jag att jag lyckas, ibland vet jag att jag misslyckas. En lärares vardag är inte den samma varje dag. Vi ställs för utmaningar och svårigheter, tillfällen då vi behöver prioritera och vara flexibla. 

Vad tänker du om ledarskap? Vilka ledord kännetecknar dig och ditt pedagogiska arbete med dina elever. För mig är tydlighet och struktur två nyckelord som jag ständigt försöker arbeta med. I åk 4 på Skattkärrsskolan har jag och min kollega Linda Söderström byggt upp en fungerande struktur som stärker elevernas lärande och som underlättar för oss när vi undervisar.Jag frågade min goda kollega hur hon tänker kring, planering, konkreta mål och tydlighet. Se intervjun här, samt kika in på min lektion när jag undervisar åk 4 i svenska. 

/ Pernilla Kans

 

YouTube: