Mitt i undervisningen!

De ville göra en egen tipspromenad med egna frågor. De ville ha tipspromenad som test på vad de hade lärt sig om Stormaktstiden. Min första tanke: okej, får nog komplettera med andra tester så jag ser vad de lärt sig. Med facit i efterhand, det behövdes inte. Verkligen inte! 

Några höga tankar hade jag inte om elevernas önskningar i denna planering vi gjorde för några veckor sedan. De ville leka in kunskapen genom memory, frågelekar, film och teater. Bedömningen skulle ske genom tipspromenad som de själva hade gjort och frågor och svar via små Whiteboardtavlor. Det skulle vara roligt. Eftersom jag lät dem vara med och planera kände jag mig också tvungen att fullfölja deras planering men tänkte komplettera med lite egna uppgifter. Varför då, undrar jag nu. Har jag inte lärt mig något under de år jag låtit eleverna medverka i planeringen av undervisningen? Vad är min erfarenhet egentligen? 

När elever får vara med mitt i undervisningen blir den som bäst. De blir motiverade att lära, de tycker undervisningen är rolig och deras sinnen är mer aktiva. Med aktiva sinnen tänker eleverna inte på att de lär sig, den processen sker naturligt. Vad får jag som lärare ut av det? Nöjda elever som når högre måluppfyllelse. Faktiskt roliga och varierade lektioner med bra innehåll. Elever ska vara mitt i undervisningen. De hör hemma där! Genom delaktighet blir de engagerade och gör sitt bästa efter egna förutsättningar. 

Hur blev då de frågor som eleverna skapade till tipspromenaden? Helt enkelt: Bra frågor och bra svar. De arbetade två och två, skapade 10 frågor och svar per par utifrån kunskap de hade fått genom lektionerna och med hjälp av vår lärobok i historia. Jag kunde inte gjort bättre frågor själv. Helt plötsligt hade jag en guldgruva av frågor att ställa till eleverna som jag sedan skulle bedöma. De skapade sin egna kunskapskoll utifrån egna frågor. Gissa om de var stolta! 

Om någon vecka kan du se en film om hur vi arbetar med att skapa planeringar tillsammans i   åk 6 på Skattkärrsskolan. Håll utkik på Pedagog Värmland. Filmen handlar om elever som är precis mitt i undervisningen, om deras åsikter och tankar om elevmedverkan.