Ett växande klassrum!

Vi har haft ett växande klassrum denna vecka! Läsning, skrivning och bildarbete! Det har varit vårt innehåll på geografi, svenska och bildlektionerna. Utifrån en egen vald fördjupning kring jordens processer har eleverna skapat, varit kreativa, läst, tagit ut nyckelord, gjort tankekartor, skrivit sammanfattningar. 

Att jobba med faktatexter har för mig tidigare känts tråkigt och tidskrävande. Trots mina 15 år i yrket har jag aldrig riktigt fått arbetet att bli helt bra. Jag har haft svårt att få eleverna förstå hur de ska skriva egna texter utan att skriva av texten. Ofta har produktionen blivit reproduktion, en kopia av det som redan finns. Nu känns det annorlunda.

Varför?
Jo jag har utgått från läsförståelsestrategier istället i min undervisning och strategin att sammanfatta text utifrån nyckelord. Då fick arbetet helt ny kraft.

Tillsammans läste vi en text om vulkaner, tittade på hur faktatexten var uppbyggd. Eleverna fick fundera på vad det såg i uppslaget i boken. Vi kom fram till att en faktatext innehåller olika delar, dessa delar skulle de själva ha med när de skrev egna texter. Vi läste ett stycke tillsammans och funderade på vilka nyckelord texten innehöll, gjorde tankekarta och skrev sedan sammanfattning utifrån tankekartan. Plötsligt hade eleverna skrivit egna texter utan att vi reflekterade så mycket över det. Ett mycket smidigt arbete. Speciellt för de elever som brukar ha svårt för att skriva.


När eleverna får redskap för hur de ska göra, får testa tillsammans med varandra med genomgångar som bas och sedan testa på egen hand, lyckas de! Då växer jag flera cm och de också!

Kunskapen i geografi och bild då? Jag är säker på att de har lärt sig en hel del om  jordens processer och varför det blidas vulkaner, tsunamis, jordbävningar och bergskedjor. De har fått visualisera sin läsförståelse i bilduppgiften där de också fått välja uttryckssätt, material och tekniker. Kan det bli bättre! Tre ämnen och olika kunskapskrav i en och samma uppgift!

Denna vecka har vi haft ett växande klassrum. Frön har såtts som har grott och blivit fina plantor. Mina elever är så stolta över sina faktablad. Tänk att det kan bli något så bra utifrån bara några ord! Och utifrån något så ...enkelt!