Beprövad erfarenhet, eller?

Jag ska testa något nytt, eller egentligen är det gammalt. Fast nytt i ett annat sammanhang. Kanske blir det en flopp, eller så kan jag därefter kalla det beprövad erfarenhet. Fast vad är beprövad erfarenhet egentligen? Hur många gånger måste man testa något för att kalla det beprövad erfarenhet? Tre, sju eller tio? Med en klass eller flera? Med olika många elever och kulturella bakgrunder? Tja, jag har inget svar och jag tror inte det finns rätt eller fel här. Eller?

Under flera år har jag låtit mina elever planera undervisningen tillsammans med mig. Jag har utgått från elevcentrerade frågor:
Vad ska jag arbeta med?
Hur ska jag arbeta?
Vad ska jag kunna?
Hur ska jag visa att jag kan?

Vi har kikat på kursplanen och tillsammans benat ut centralt innehåll och kunskapskrav i olika ämnen. Vi har gjort planeringar i olika ämnen som vi arbetat efter. Sakta men säkert blev eleverna duktiga och insatta. Det gav resultat. Deras kunskapsutveckling ökade och de fick fina betyg i åk 6. Elever var nöjda, föräldrar var nöjda och vi lärare var nöjda. Men gällde detta bara just den klassen, där och då, under några år? Kan jag säga att med beprövad erfarenhet ser jag att elevmedverkan ger resultat i kunskapsutvecklingen?

Jag har just tagit över elever i åk 6 som jag ska ha under ett år. Snart ska jag testa elevmedverkan i planeringen av undervisningen med dem. Min övertygelse har tidigare varit stark. Elever ska ha ett reellt inflytande över undervisningen. Genom att de blir medvetna om vad de ska lära sig lär de sig också bättre. Nu kommer eldprovet. Fungerar det i denna klass också? Kan jag genom beprövad erfarenhet säga JA. Jag önskar svaret blir ja. 

Fortsättning följer....