Bort med JANTE!

Har under en tid funderat på varför vi lärare kan ha svårt att glädjas över andras framgångar, dela med oss av det vi är bra på, ta till oss råd och tips från andra. Du kan säkert detta men det finns nog några stycken av oss ute i avlånga Sverige som kan ha svårt att öppna upp klassrummet. För det är just det vi behöver göra. Öppna upp klassrummet för varandra. Visa våra styrkor så andra kan ta del av dem. Berätta om det vi tycker är svårt och det vi behöver utveckla så att vi kan hjälpa varandra. Det är tufft nog att vara lärare idag och ensam är inte stark. 

I mitt arbetslag på Rudsskolan skriver vi just nu våra Praktiska Yrkes Teorier. Det är nyttigt att granska sig själv och fundera på vad jag gör i min pedagogroll som är bra och det som kan utvecklas med hjälp av andra. Jag har blivit "skuggad" under en lektion och jag har skuggat en kollega. Tillsammans har vi diskuterat vår syn på lärledarskap, trygghet och arbetsro, delaktighet och måluppfyllelse. Jag har fått se en fantastisk pedagog i klassrummet och fått nya infallsvinklar, tips och idéer. Förhoppningsvis har hon fått några av mig också. 

Det är dags att sparka ut Jante. Han hör inte hemma hos oss lärare. Lyft fram dina styrkor, det som du är speciellt bra på och våga be om hjälp med det du inte kan, det du behöver utveckla. Beröm din kollega. Vi är till för varandra. Tilllsammans är vi starka.