Ja, just det!

Jag sitter i samtal med en kollega och vi reflekterar tillsammans vad vi sett när vi observerat varandra under några lektionspass. Hon säger något som jag tänker till kring." Du hade fin elevmedverkan idag". Jag funderar. Elevmedverkan? Hade jag? Jag skrev ingen planering med eleverna och jag hade inget klassråd. Men så förstår jag. Ja, just det! 

Elevmedverkan, kan ju vara mer än att låta eleverna vara med i planerandet av den pedagogiska planeringen och att ha klassråd. De kan få vara med och förbereda lektionen. Jag hade satt samman en power point , "20 frågor och alternativsvar",  av elevernas frågor om Världsreligionerna som de tidigare gjort under veckan. De fick under lektionen svara på varandras frågor i en frågesport som vi gjorde tillsammans.  Frågorna var jättebra! Är det elevmedverkan? Ja, just det! 

Jag måste medge att jag glömt bort detta under en tid. Elevmedverkan kan se olika ut. Ofta kanske vi låter våra elever vara delaktiga utan att vi tänker på det. 

Fundera, hur gör du? När är dina elever delaktiga? Du kanske också behöver påminna dig om saker som du gör riktigt bra. Du kanske också kommer fram till "Ja, just de! Om inte,  utmana dig själv och se till att du gör det.