Elevmedverkan, ja tack!

Det finns en mängd digitala hjälpmedel som kan användas i undervisningen. För att inspirera och engagera mina elever ytterligare testade jag att ta hjälp av en digital anslagstavla när vi skulle planera nästa område i svenska "Läsa och samtala tillsammans". Utifrån centralt innehåll och kunskapskrav planerades det för full aktivitet gruppvis i klassrummet. Alla blev engagerade och såg direkt varandras idéer och förslag på den digitala skärmen. Det var ett helt nytt engagemang och ivern sprudlade i klassrummet. Planeringen var klar på 30 min, eleverna var nöjda, jag var nöjd och vi hade en plan för kommande veckor fram till jul.

"Detta var det roligaste sättet att planera på" var kommentarerna när vi gick ner till matsalen. Elevmedverkan? Ja tack! Resultatet kommer bli strålande! 

(Den digitala anslagstavla vi använde oss var "wallfisher", men det finns många andra att välja på. http://verktygsladan.blogspot.se/2012/09/digitala-anslagstavlor.htmla)