Vi gör det tillsammans!

"Jag blir trygg när jag får vara med och bestämma", "Det blir roligare". Jag sitter och pratar med några av mina elever om hur de tycker det är att få vara med och bestämma innehållet i undervisningen. Detta var för ca ett år sedan när eleverna gick i femman. Det var då jag började på allvar. Att låta eleverna vara med och planera undervisningen. Jag hade aldrig gjort på det sättet tidigare. Visst, eleverna hade fått vara med till viss del, välja uppgifter under ett lektionspass efter svårighetsgrad men nu släppte jag in dem i undervisningen på ett helt annat sätt. Det var på ett sätt lite läskigt. Jag fick släppa kontrollen. Tänk om det inte blev bra! Tänk om de inte skulle lära sig något! Eleverna var nu med och bestämde utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i läroplanen hur vi skulle jobba, vad de skulle kunna och hur de skulle visa att de kunde. Vi skrev planeringarna tillsammans.

När jag nu tittar tillbaka i backspegeln ser jag att det kunde inte blivit bättre. Eleverna var trygga med undervisningen, de blev delaktiga, de hade det roligare och det blev varierade lektioner. Mitt  mål med undervisningen blev uppnått. Eleverna hade utvecklats och måluppfyllelsen hade ökat. Jag hade släppt kontrollen, nu hade vi kontrollen tillsammans. Det är precis så det ska vara. Vi gör det tillsammans. Elever och lärare.

Det har gått ett år nu och mina elever ska få betyg till jul för första gången. Och gissa om de är insatta i kursplanen!