Rapport om hållbar utveckling

Första delen av 2014  är intressant med tanke på lärande för hållbar utveckling. För en vecka sedan kom Naturskyddsföreningen med en rapporten "Hållbar utveckling i skolan - var god dröj" och längre fram i vår kommer förhoppningsvis fler att publicera intressanta resultat som kompletterar bilden av lärande för hållbar utveckling i Sverige.

Tiden har rusat iväg och jag har inte hunnit med bloggandet på det sätt jag tänkt, men en rykande färsk rapport från Naturskyddsförenigen och en debatt om lärande för hållbar utveckling i riksdagen framkallade skrivbehovet. Svar från skolchefer i landets kommuner ligger till grund för naturskyddsföreningens rapport. Tyvärr är det nedslående läsning. Naturskyddsföreningen konstaterar att Svenska kommuner helt missar målet för Hållbar utveckling i skolan. Läs gärna naturskyddsföreningens rapport och fundera på om du känner igen dig i de resultat som presenteras där. Rapporten hittar du här: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapport_-_var_god_droj_24-sidig.pdf

Under 2014 våren avslutas UNESCO:s dekad och kanske tar en ny dekad vid. Det blir då oerhört viktigt att ta med sig lärdomar från den senaste tioårsperioden in i nästa. Därför tror jag att vi kommer att se mer av debatten om hållbar utveckling i skolan framöver. Ett tecken på detta var debatten i riksdagen angående lärande för hållbar utveckling förra veckan.

I min forskning är jag just nu inne i en intensiv skrivperiod, där min första artikel snart ska skickas till en tidsskrift. Innehållet i den får av publiceringsskäl vänta, men forskningsresultaten ligger till stora delar i linje med de resultat Naturskyddsföreningen publicerat i sin rapport. Två av mina kollegor skriver också för fullt på artiklar i samma anda. De kommer också förhoppningsvis att bli offenliga under våren. Alltså, många intressanta saker att invänta.

/Daniel