VFU på en F-9 skola med estetiska lärprocesser som profil

För 3 år sedan började jag lärarutbildningen med ett extra intresse för estetiska lärprocesser och speciellt dansen som inlärningsmetod. Innan mina studier på lärarutbildningen hade jag studerat två danspedagogiska utbildningar och arbetade som danspedagog. Det var under de åren som mina tankar kring hur dansen kan integreras med andra ämnen väcktes. Idag har mina danspedagogiska kunskaper kompletterats med ämnesdidaktiska kunskaper anpassad för de första åren av grundskolan inom 11 ämnen. Nu är jag mer redo än någonsin att studera en verksamhet där de estetiska lärprocesserna finns integrerat i undervisningen. Därför ansökte jag om att förlägga en tid av min sista VFU-period på en F-9 skola i Växjö med just estetiska lärprocesser som profil. Ansökan gick igenom och i skrivande stund sitter jag med pirr i magen och massa förväntningar på väg till Ringsbergskolan i Växjö. Ser så mycket fram mot att möta alla kompetenta lärare, pedagoger och elever och inspireras av deras arbete!