Vad vi säger till föräldrar till flickor och pojkar – avsnitt 59

På Jakobsbergsskogens förskola uppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar till pojkar och flickor uppfattade informationen om vad som hänt under dagen.

Här får vi höra Anette Andersson, på avdelningen Hallonet, berätta om ett grundligt arbete med likabehandlingsplanen. Personalen upptäckte nämligen att de inte gjorde så som de trodde att de gjorde, att det korta mötet med föräldrar vid hämtning behövde förbättras. Lyssna till hur de gjorde upptäckter både när det gällde hur informationen gavs och om hur de kunde synliggöra vad som egentligen skedde. Med i samtalet är också genuspedagogen Annette Carlsson.

Anette Andersson och Annette Carlsson

Programledare är Ola Henningsson. Vill du inte lyssna på podden via webbplatsen här kan du också prenumerera via Itunes.