KUL – inspiration och erfarenhetsutbyte – avsnitt 18

Karlstadpedagoger för Utveckling och Lärande = KUL. Den 28 oktober samlas alla lärare och rektorer i Karlstads grundskolor för att lyssna till pedagoger ur den egna verksamheten. I detta avsnitt medverkar Maria Holm och Ola Henningsson från utvecklingsstöd, Tobias Berger, Pedagog Värmland samt Johan Sjövall, Skolområdechef Öst.

Kompetensutveckling kan beskrivas i tre delar där den första handlar om att definiera var vi/jag befinner oss/mig. Vad kan vi och hur tar vi vara på det? Hur går det för oss? En annan del handlar om i vilken riktning vi/jag ska gå vidare eller utvecklas. Vad har andra gjort? Vad är framgångsrikt? Tredje delen i denna modell handlar om att fylla på med ämneskompetens eller pedagogisk ämneskompetens för att bli bättre på att möta eleven där den befinner sig.

KUL handlar framför allt om del två. Att lyssna till andra och få inspiration. Att spegla sig själv i andra. Att bestämma riktning för sin utveckling.

Du hittar alla våra avsnitt här på www.pedagogvarmland.se/utvecklingspodden eller på skola.karlstad.se/utvecklingspodden. Fast det smidigaste sättet att följa podden är att prenumerera via Itunes. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag!