Flerspråkighet, naturvetenskap och teknik i digitala lärmiljöer

Leg. förskollärare Therese Jansson Karlen på Dirigentens förskola har introducerat en ny flerspråkig app. "Hav: Djuräventyr för barn" utforskar havslivet på 12 olika språk. Therese har kopplat förskolans Ipad till en projektor och projicerar bilden på vår klädda kub. På så vis kan barnen tillsammans utforska språk, digital teknik och havsliv i en interaktiv digital lärmiljö. Barn och pedagoger samarbetar, samtalar och utforskar tillsammans, vilket skapar förutsättningar för pedagogen att undervisa inom ramen för barnens intresse och lek för att främja barnets utveckling och lärande.

Emelie Johansson

Leg. förskollärare med särskilda utvecklingsuppdrag