Kompetensen i verksamheten

Idag har jag spenderat min dag på lärarnas hus i Stockholm.  Jag sitter med i referensgruppen för tidningen förskolan. Ett mycket roligt och givande uppdrag. Vi är representanter från olika delar av landet som möter redaktionen för att diskutera vad som är aktuellt i verksamheterna nu, och för att utvärdera utgivna tidningar.

Idag diskuterade vi bla Kollegialt lärande. För alla var överens om att det är det som är i ropet nu. Att kompetensen finns bland de verksamma och att verksamheterna behöver utbyta dessa kompetenser för att nå goda resultat. Pedagogiska samtal, lärgrupper, nätverksgrupper är en del av förskollärares arbete idag, vilket dels skapar samverkan och kompetensutveckling, men också utmaningar för pedagoger att utvärdera sitt eget arbete och sätta ord på det.

Det kollegiala lärandet är något som lyfts av forskare inom alla skolformer och något som lyfts i den utbildningspolitiska debatten efter många år av målfokuserad toppstyrd utbildningsnorm. Trots ökade krav på standardiserade tester och tydligare betygsystem med fler nivåer så har studieresultaten sjunkit. Kan det möjligtvis vara så att filosofen Vygotskij hade rätt ändå. Att det är utifrån den sociokulturella kunskapsteorin vi lär. Dvs i en kontext tillsammans med andra och av varandra...

Leg. Förskollärare, leg. Lärare

Emelie Johansson