Flerspråkighet med QR-koder

Digitalt lärande och flerspråkighet är ett fantastiskt exempel på ämnesintegrerat arbete.

Digitala verktyg ger oss otroliga möjligheter. Många pedagoger har uttryckt frustration och problem vad gäller att arbeta flerspråkigt i förskolan, i synnerhet i de kommuner där man inte har tillgång till modersmålslärare. Det är viktigt att fokusera mer på de resurser man faktiskt har än de som inte finns. Man har de barn och vårdnadshavare som ingår i verksamheten. Man kan också göra mycket med digitala verktyg. Förutom färdiga appar med språkstimulerande spel osv kan man skapa egna material.

Barns språkinlärning är baskunskaper i förskolans verksamhet. Vi måste bara vänja oss vid att skapa och samla material på alla förskolans språk. Be modersmålslärarna eller vårdandshavarna om hjälp att utveckla det gamla memoryspelet genom att lägga till begrepp på olika språk. Samla på er en begreppsbank som kan användas i olika projekt/teman/lekar. Be dem utveckla den pedagogiska dokumentationen, målningar, skapandet tillsammans med barnen genom att samtala och skriva kring arbetet och processen. SAMARBETA! VÅGA FRÅGA! INVOLVERA! Jag har bara mött intresse och glädje över att vara delaktig när jag jobbat på det här sättet.

Just nu utvecklar vi materialet på vår förskola med hjälp av QR-koder. Det började med att vi skapade  QR-koder för födelsedagssånger på olika språk. Barnen kan välja viket språk födelsedagssången ska sjungas på genom att ta Ipaden och scanna av koden till det språk de vill höra. Här kan du ladda ner vårt QR-häfte med födelsedagssånger.

Vi skapar också ett eget flerspråkigt ljudbibliotek på samma sätt. En bild av sagan sätts ihop med olika QR-koder för olika språk. Det finns appar till Ipad som både skapar och läser av QR-koder. Med hjälp av appen länkar vi QR-koden till olika adresser på skolverket.se där det finns mycket inläst material på olika språk. Dvs när barnet scannar av koder med plattan börjar den läsa upp sagan på det språk barnet valt.