En verksamhet som vilar på forskning

Vetenskaplig grund kan handla om både ämnesinnehållet (vad man lär ut) och formerna för undervisningen (sättet man arbetar på), menar Christian Lundahl, professor vid Örebro universitet (se klickbar länk nedan). Christian Lundahl betonar även betydelsen av att vad vi lär ut och hur vi lär ut vilar på forskning och/eller beprövad erfarenhet.

I förskolan ska vi alltså vara så pass inlästa och införstådda med forskningsresultat att vi kan planera verksamheten på så sätt att den överensstämmer med det som forskningen visar, inte vad vi själva tycker och anser. Det betyder också att vi har skyldighet att läsa in oss på ny forskning som är relevant för förskolans verksamhet. På samma gång ska vi arbeta vetenskapligt: vi ska planera, dokumentera och utvärdera verksamheten systematiskt för att säkerställa att vi håller den goda kvalitet som vi är skyldiga att göra enligt läroplanen.

Allt som allt handlar det om att vara professionell.

https://www.youtube.com/watch?v=shInnMH53Ok