Blogginlägg

Ett tillstånd av flow

I veckan var vi och höll fortbildning i Eda kommun. Vårt fokus var hur vi i vårt vardagsarbete får eleverna att känna drivkraft och hur vi kan underlätta vårt arbete genom att planera ämnesövergripande. Många av kunskapskraven går ju igen i flera ämnen, så istället för att vi skapar uppgifter och projekt i varje enskilt ämne, finns det vinster att göra genom att skapa en uppgift som sedan kan bedömas utifrån flera olika ämnesperspektiv. Jag brukar kallade det en ”Kinderäggs-uppgift”.

Visa!?

Eleverna behöver få känna att det de gör spelar roll och att de gör saker på riktigt, att skolan hjälper till med att lära för livet. Vi lär oss hela tiden nya saker medvetet och omedvetet. Vi talar om att vi behöver höja motivationen hos eleverna och ge dem ”skollust”. Detta kan man åstadkomma på många olika sätt, ett är att förlägga redovisningar utanför skolan t ex. på biblioteket, i affärer eller på museum. Det räcker långt även med att redovisa och lära andra elever och andra årskurser, ställa ut på andra ställen än i klassrummet, i t ex.