Fokus på nationella minoriteter

FILMPEDAGOGISKT FÖR SKOLAN

I läroplanen står att skolan ska undervisa om nationella minoriteter, sverigefinnar, judar, samer, romer och tornedalingar. Filminstitutet har tagit fram ett filmpedagogiskt paket, som underlättar denna undervisning och som lyfter filmens möjligheter till bättre lektioner.

I paketet ingår bland annat ett antal klassiker som snart alla finns i Filminstitutets distribution:

  • Tala! Det är så mörkt, Regi Suzanne Osten
  • Elina - som om jag inte fanns, Regi Klaus Härö
  • Kådisbellan, Regi Åke Sandgren, 

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/nationella-minoriteter/

Flicka med hästsvans
Bild: Ur Sameblod, distribution Nordisk Film