Erasmus-Hamburg dag 4

Nu är tre dagar till ända på Brecht-Schule. Många nya lärdomar och tankar följer på besöket som varit givande. Det har varit spännande att följa undervisningen på nära håll och se hur de konkret bemöter och utmanar barnen i deras lärande. 

I läs- och skrivinlärningen arbetar hela skolan utefter metoden Att skriva sig till läsning. Detta för att varje barn ska kunna möta utmaningar på sin nivå. Lärarna beskriver att det är en mycket stor skillnad på vad eleverna kan när de börjar i första klass vad gäller läsning och skrivning/stavning.

I diskussion med matematiklärare, specialläraren och rektorn betonade de vikten av att våga släppa barnen fria och inte bara vara styrd av läromedel. Deras erfarenheter var att även de barn som inte är särbegåvade kommer längre när uppgifterna är fria och de själva får använda sin kreativitet och upptäcka mönster samt strukturer i matematiken. Diskussion, argumentation samt utvärdering enligt EPA-modellen var den förhärskande arbetsgången i de friare uppgifterna. Lärarna ansåg också att det var viktigt att föra tillbaka eleverna till färdighetsträning och läroplanens mål.

Då skolan har en profil för särskilt begåvade barn diskuterades en annan viktig aspekt som aktualiserats på skolan. De såg en risk att normalpresterande barn uppfattades som svagpresterande och blev föremål för diskussion om stödåtgärder utifrån att de presterade så mycket sämre än sina kamrater.Tack för tre fantastiskt roliga och lärorika dagar.
Jeanette Alferi


Besök på gymnasium Ohmoor gymnasium.

Här finns åk 5 till åk 12

På skolan finns 3 st lärare som är utbildade i särskild begåvning på BbB. I teamet finns även Frau .Lu. som är utbildad psykolog och också utbildad på BbB. På Ohmor anmäler man till psykologen om man ser att någon elev är i behov av mer stöd eller behöver utmaning. Frau Lu träffar då klasslärare, föräldrar och elev för att se över vad man kan göra för eleven.

På skolan kommer snart kreativ skrivarstuga som är en av aktiviteterna som erbjuds som berikning för eleverna som är intresserade.

Vi träffade Kaya och Tabea som berättar att de i femte klass fick välja franska eller latin som språk. De blev snabbt uttråkade och tyckte att det var för lätt. De började då att läsa båda språken. I åttan som de i dagsläget går i så har Kaya även börjat läsa spanska. Hon vill inte läsa in detta själv hemma fast hon skulle kunna. Hon vill kunna fråga läraren och prata och kommunicera i klassen. De har fått erbjudande om berikningskurser i matematik men tackat nej eftersom det ligger utanför skolans tidsplan. Matten är tråkig och för lätt i klassen. När vi frågar hur de skulle vilja ha det så säger de att de skulle vilja göra några grunduppgifter för att visa vad de kan för att sedan få problem som är så komplexa att de kanske inte kan lösa dem med en gång och kanske inte ens den dagen. Balansen mellan att lyckas och att få misslyckas som Marianne Nolte pratade med oss om. Tjejerna fick även erbjudande om att hoppa över klasser men de trivdes så bra socialt i sin klass och ville därför stanna kvar där och få utmaning på plats. Sammanfattningsvis ser vi att skolan erbjuder utmaning med fler kurser och försöker hitta sätt att få accelerera i olika ämnen. Tjejerna berättade även att no ämnena som erbjuder olika områden hela tiden fungerar bättre än matematik där samma områden återkommer. Vem fattar inte bråk liksom, säger Tabe!.

 

Efter lunch på fredagar är det kurser som är frivilliga och gynnar de som är intresserade. Vi var med på experimentklass. Här berättade läraren för en grupp vad man kunde göra. Sedan fick de själva ta reda på hur man skulle göra experimenten. Öppna experiment med utrymme för att få upptäcka själv och att få fortsätta försöken samt att själv ta reda på hur de skulle kunna arbeta. Vi följde en grupp elever som arbetade med att dela vatten till väte och syre. De jobbade självständigt med uppgiften och analyserar samt utvecklar uppgiften. Nyfikenhet och glädje i uppgiften som prövas och omprövas.

Tack Ohmor gymnasium för en trevlig och lärofylld dag!

Annika Thyberg och Elisabet Mellroth