Erasmus - Hamburg dag 1

Idag är första dagen på vår jobbskuggning i Hamburg.

Vi träffade professor Marianne Nolte doktor på Hamburgs universitet samt initiativtagare till PriMa projektet. Hon är även ordförande för det internationella nätverket Mathematical Creativity and Giftedness (MCG). I sin forskning har hon fokus på särskild begåvning i matematik och twice exceptional.

Marianne berättar om att fokus på undervisning handlar hur man ska fostra matematisk begåvning, dvs. vad man gör för att utveckla begåvningen.

För att kunna arbeta med att fostra den matematiska begåvningen krävs:

·         Välutbildade pedagoger,

·         En supportande atmosfär,

·         Utmanande problem.

 

Det handlar om fyra olika kompetenser som pedagoger bör besitta för att fostra matematisk begåvning

1.       Problemlösning

2.       Metakognition

3.       Emotionella aspekter

4.       Kommunikation och interaktion

Marianne Nolte menar också att en hög dopaminnivå behövs för lärande. Dopaminnivån står i direkt korrelation till en god inlärning, enligt en neurolog som Marianne Nolte hänvisar till. Om barnet inte har tillräckligt hög dopaminnivå kan barnet inte fokusera och kan då helt felaktigt upplevas som stökig och ointresserad.

Marianne menar också att det är viktigt att det finns en jämvikt mellan misslyckande och att få lyckas. Ett sätt att supporta detta är t.ex att ge frågor till barnen. Fråga hur de löst uppgiften, vad är din idé, hur har du tänkt, kan du visa hur, finns det fler lösningar, varför inte, varför, kan du bevisa att du har rätt?.

Barnet kanske svarar att den har räknat. Pedagogen behöver då fråga vidare om, - Hur har du räknat?

Marianne pratar om hur man stöttar barnen att argumentera för sin lösning.

Ett argument byggs upp så här:

Utgå från barnet, Fråga: - Vad behöver du? Vad skulle du göra?

Tack Marianne för en bra dag!

Annika Thyberg och Jeanette Alferi