Erasmus - Dublin dag 5

Idag lördag är vi tillbaka på CTY - Centre for Talented Youth. På lördagar kan elever från Primary school (6-12 år) delta i hel- eller halvdagskurser. Vi har besökt några av de kurser som de erbjuder elever med hög akademisk förmåga.

CTY vill erbjuda eleverna intressanta utmaningar utifrån deras intresse. De vill ge eleverna möjlighet att möta andra elever med liknande intressen och förmågor. Kurserna kan berika innehållet i kursplanerna men kan även behandla andra områden som intresserar eleverna. Kurserna är akademiska och går fram i snabb takt. Detta är något som särskilt begåvade elever ibland behöver för att utmanas. Kurserna leds av forskarstudenter och ämnesspecialister.

Kurserna är mycket populära och skolor, enskilda lärare och föräldrar rekommenderar elever att söka dit. Elever som vill delta söker till CTY och bedöms sedan inom tre områden: abstract reasoning, verbal reasoning och numerical reasoning. För att få delta ska eleven kvalificera sig inom ett av dessa tre områden.

Vi har idag besökt några av kurserna som hålls en lördag på CTY och här följer en liten presentation av dem:

Creative coding (8-12 år)

I den här kursen får eleverna lära sig principerna om programmering. De får lära sig att det finns en stor variation av programmeringsspråk. Det vi såg under vårt besök var en genomgång och ett samtal kring programmeringsspråket Java. Eleverna arbetade enskilt med projekt de själva valt.

Experimental Physics (8-12 år)

Här möter eleverna fysikens principer och lär sig hur de kan användas i det dagliga livet. Genom experiment ges de möjlighet till att utveckla förståelse för grundprinciperna och uppmuntras till att använda ett vetenskapligt förhållningssätt. När vi besökte kursen arbetade eleverna med experiment om magnetism.

Japanese and mathematical magic (6-7 år)

I den här kursen delas tiden mellan matematik och japanska. I matematik får eleverna möjlighet att på ett lekfullt sätt lära sig smarta siffertrix och arbeta med logiska pussel och spel. Japanskan handlar om språket och kulturen, med fokus på konst, mat och litteratur.

Forensic science (8-12 år)

Här får eleverna lösa en kriminalteknisk gåta. De arbetar med fingeravtryck, brottsplatsundersökningar, analyserar blodspår och handstil. Under den tid vi var i klassen arbetade eleverna med fingeravtryck och hur de är uppbyggda.

Adventures in chemistry (8-12 år)

Kursen handlar hur ämnen är uppbyggda och hur de påverkar varandra. Genom laborationer fick eleverna testa teorierna läraren undervisat om. Vi fick delta i experiment som handlade om såpbubblor.

Det vi kan reflektera över är att en del av de experiment vi har sett idag känner vi igen från materialet i de NTA-lådor som vi använder i Karlstad. Den fortbildning vi fått genom att arbeta med lådorna har förbättrat undervisningen. När vi ställde frågor om nivån på innehållet i kursen ”Experimental Physics” fick vi till svar att lärarna i de irländska skolorna inte kände sig bekväma med att undervisa i ämnet.

Den verksamhet, för elever 6 till 12 år med särskild begåvning, som vi har fått se på Centre For Talented Youth i Dublin, har ingen motsvarighet i Sverige. På Irland har den funnits sedan 90-talet. Centret i Dublin administrerar även verksamhet i flera andra av Irlands städer. Förra hösten deltog över 1000 elever i kurserna.

Vi tror att våra svenska elever skulle utvecklas i sitt lärande och nå en högre nivå om de gavs möjlighet att delta i en liknande verksamhet. De skulle då kunna utmanas både genom acceleration och berikning tillsammans med andra särskilt begåvade elever. En av flera viktiga aspekter för dessa elever är möta och lära känna andra särskilt begåvade elever.

AnnMarie Danielsson, Kronoparksskolan

Barbro Wahn, Nyeds Skola

Ann-Pia Hägglund, Nobelgymnasiet

Anna Henriksson, Frödingsskolan

Sofia Sköld, Rudsskolan