Erasmus - Dublin dag 2

Idag onsdag har vi besökt en skola som ligger i Huntstown som är en del av Dublin. Skolan heter Sacred Heart of Jesus Primary School och där går elever mellan 4 och 11 år. Skolan har 850 elever och ca 50 lärare. Det är en katolsk skola som arbetar för mångfald och inkludering och är en av de största skolorna på Irland.

Vi har mestadels deltagit i matematikundervisning i olika klasser men även fått möjlighet att vara med vid engelskundervisning och undervisning av elever i behov av särskilt stöd.

Genom möjligheten att få delta i jobbskuggning ges vi möjlighet att upptäcka olika metoder som syftar till att organisera differentiering av undervisningen i klassrummet.

I de klasser vi har besökt upplevde vi att en metod som lärarna använde sig av under genomgångar var att de hade en intensiv kontakt och dialog med eleverna. De blev utmanade till att tänka nytt genom att läraren hela tiden ställde fördjupande frågor för att få dem att utveckla sina tankar. Klimatet i klassrummet var väldigt tillåtande och om elever inte kunde förklara hjälpte läraren och andra elever dem vidare.

Vi har sett att personalens förhållningssätt till eleverna skapar möjlighet till sammanhang och fördjupning i undervisningssituationen. Förhållningssättet är inarbetat och en naturlig del av verksamheten. Det gäller också lektionernas struktur och genomförande. Det gör att eleverna känner igen sig och är trygga.

Vi har sett exempel på en genomgång av ett nytt arbetsområde i matematik. Läraren berättade att genomgången förberetts under flera veckor. Eleverna hade fått möjlighet att på olika sätt möta det nya som skulle läras in. Dels under gemensamma diskussioner och dels i speciella arbetsböcker där eleverna bekantade sig med nya begrepp och ämnesspecifika ord. När sedan läraren hade den gemensamma genomgången av arbetsområdet hänvisade hen till det eleverna stött på tidigare. Eleverna kunde på det sättet vara aktiva och delta i genomgången eftersom det nya redan var bekant. Det här förhållningssättet är något som vi kan fundera över och diskutera med våra kollegor. 

Imorgon kommer reflektioner från vårt besök på King´s Hospital School.

Anna-Pia Hägglund, Nobelgymnasiet

Anna Henriksson, Frödingskolan

Sofia Sköld, Rudsskolan

AnnMarie Danielsson, Kronoparksskolan

Barbro Wahn, Nyeds skola