Erasmus - Dublin dag 1

Den här bloggen kommer under 2018 att varvas med berättelser från det Erasmusprojekt vi har blivit beviljade. Erasmusprojektet blir en naturlig följd på skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla.

Under de fem olika resorna kommer bloggen fungera som en öppen loggbok där de som är ute på resa reflekterar kring de erfarenheter som gjorts, dag för dag. De olika jobbskuggningsresorna går till 1) Amstelveen - Nederländerna 2) Glasgow - Skottland, 3) Jena - Tyskland, 4) Hamburg - Tyskland och 5) Dublin - Irland

I våra loggböcker kommer vi så långt som möjligt försöka reflektera till följande frågeställningar:

  • Hur kan jobbskuggningen förbättra vår kompetens i att utbilda begåvad elever, ämnet matematik är av extra intresse.
  • Vilka nya undervisnings- och inlärningsmetoder har vi lärt sig av jobbskuggningen?
  • Hur kan detta genomföras i vår egen praktik?

Nu har vi landat i Dublin, Irland. Idag har vi besökt CTY – Centre for Talented Youth på Dublin City University som håller i programmet Early University Entrance for Transition Year students with high academic ability. I det irländska skolsystemet är Transition Year ett år där skolorna har stor valfrihet att utforma upplägget. Året saknar kursplan och fokus ligger på social gemenskap och personlig utveckling för eleverna. Det inträffar fjärde året i secondary school när eleverna är ca 15 år gamla. Det är upp till varje skola att ta fram vad de kan erbjuda under The transition year. Till exempel arrangeras resor med eleverna, musikaluppsättningar, praktisk yrkeserfarenhet etcetera. Akademiskt fokus saknas och för att erbjuda elever med hög akademisk förmåga har CTY tagit fram ett program där eleverna en dag per vecka får komma till universitetet i Dublin och prova på universitetsstudier. Vi besökte eleverna som valt inriktning Engineering respektive Maths. CTY erbjuder även inriktningarna Business, Law & Politics samt Psychology.

Vi har idag sett att elever som är motiverade är beredda att resa väldigt långt. Eleverna på CTY reser från hela Irland för dessa tisdagar och trots att vissa hade startat resan klockan fem på morgonen så var det fullt engagemang i klassrummet. Detta har bekräftat vår insikt om hur viktigt det är att vi lyckas utmana eleverna i klassrummet så att de känner att skolan är meningsfull.

Eleverna som läste Maths arbetade med ett flertal problem som alla bjöd in till olika lösningsformer. De arbetade i grupper om ca 3-4 elever och grupperna hölls intakta under en hel termin för att de skulle bli trygga. Läraren hade inte skapat problemen själv utan hade funnit dem i olika källor. Eleverna arbetade engagerat och det var mycket kommunikation mellan dem. Anteckningar gjordes på ett stort gemensamt papper, i storlek som ett blädderblock. Det var ingen tydlig struktur i elevernas redovisningar utan anteckningarna var helt och hållet för elevernas skull. När vi kom in mitt i deras arbete med ett problem var det inte lätt att följa deras tankegångar. Läraren berättade för oss att eleverna är vana vid att de ska kunna motivera varför en lösning fungerar respektive inte fungerar samt försöka hitta en enklare lösning på ett problem eller att utveckla det vidare.

Om vi ska summera vad vår dag på CTY givit oss så konstaterar vi följande:

  • Eleverna stimuleras av att möta likasinnade.
  • Eleverna vill gärna utmanas i sitt tänkande. Kan detta inte ske inom ordinarie undervisning så finns stort intresse från eleverna att möta en annan verksamhet. Resurser behövs för att kunna erbjuda en verksamhet som håller hög kvalité. 
  • Läraren behöver inte uppfinna egna problem utan elever kan utmanas vidare med lärarens fördjupande frågor.

Dagens pedagogiska tips är att börja använda stora gemensamma pappersark för eleverna vid grupparbete. Vi såg att det var lättare att ta del av varandras idéer och lösningsförslag på ett annat sätt än om var och en har sina egna anteckningar. Eleverna fick en överblick över hela deras arbete på ett och samma ställe. Kommunikationen värderades högre än den skriftliga produkten vilket vi känner att vi kommer ta med oss hem.

Imorgon kommer vi att besöka två olika skolor. Vi återkommer med reflektioner från det.

 

Anna-Pia Hägglund, Nobelgymnasiet

Anna Henriksson, Frödingskolan

Sofia Sköld, Rudsskolan

Annmarie Danielsson, Kronoparksskolan

Barbro Wahn, Nyeds skola