Rapporten "Med rätt att utmanas" del 1 & del 2

Nu har vi släppt rapporten till skolutvecklingsprojektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla", denna gång även med uppgifterna.

Vi hoppas att rapporten kommer till glädje och nytta för många, konkret via uppgifterna, men framförallt önskar vi att materialet används till att tillsammans med kollegor utveckla kompetensen kring att undervisa brett - så att även elever med särskild begåvning ges möjlighet till lärande genom ordinarie undervisning.

Även om materialet är utvecklat för matematik så rekommenderar vi pedagoger även i andra ämnen att använda det, som en guide till att bredda kompetensen att inkludera elever med särskild begåvning i den ordinarie undervisningen.

Via följande länk hittar ni ni till båda delarna och Pedagog Värmlands artikel om rapporten: här

Direkt till del 1, guide till att bredda kompetensen: här

Direkt till del 2, uppgifterna: här

Varma sommarhälsningar från Elisabet Mellroth och alla projektdeltagare i Med rätt att utmanas