Erasmus - Jena dag 2

I dag började dagen först 7.30 med att jag (Susanne) och Matthias tog spårvagnen till Otto-Schrott-Gymnasium för att träffa läraren Christian Herrmann och skugga honom under hans mattelektion med klass 11. Christian är en relativt ung och som jag hade förstått det, nytänkande lärare så mina förväntningar var höga. Det första som slog mig, var samma sak som igår – lektionen börjar omedelbart! Inte en minut går förlorad. 8.00 hälsade han välkommen, presenterade oss kort och delade ut ett test med 2 uppgifter som var ett sorts läxförhör som eleverna fick 15 minuter på sig att skriva. 8.02 rådde total tystnad och alla elever räknade febrilt. Jag frågade Christian om det alltid var så och han hade först svårt att förstå min fråga. När han väl förstod svarade han: ”självklart, lektionen är ju bara 90 minuter och vi måste utnyttja varje minut.” Alla elever jobbade hårt med uppgiften. Man ser mycket när man får möjlighet att observera, några elever sneglade konstant på sin granne.

Efter 15 min samlade han in alla test och gick snabbt igenom uppgifterna muntligt med eleverna.  

Därefter började dagens lektion som handlade om vektorer. Christian använde GeoGebra under i stort sett hela lektionen. Eleverna hade inga egna digitala lärverktyg och inte heller fick miniräknare användas under lektionen. Stor del av lektionen undervisade Christian, han frågade eleverna och några få räckte upp handen och de eleverna var också de som fick svara. Mot slutet av lektionen fick eleverna en övning på det som Christian hade undervisat om. De fick 10 minuter på sig att göra övningen. Ca 3 minuter var det helt tyst i klassrummet och därefter uppstod småprat och samarbete mellan eleverna. Uppgifterna gicks igenom gemensamt, eleverna förklarade och Christian visade. Ingen elev gick fram och visade sina lösningar.

När 15 minuter av lektionen återstod inleddes den ”differentierade” fasen. Christian hade förberett ett antal uppgifter i ”Learnings Apps”. Uppgifterna kom upp på SMARTBoarden och eleverna skulle först lösa alla uppgifter med penna och papper, först därefter ta fram sina smartphones för att kontrollera sina lösningar, därefter jobba vidare. Differentieringen bestod alltså av att eleverna kunde arbeta i sin egen takt ev. också med progression i svårighetsgrad i uppgifterna, vi såg dock inte uppgifterna.

Två elever utmärkte sig extra under lektionen, Paula och Karl, de svarade på de flesta frågorna under lektionen och de hjälpte också andra elever under de pass där eleverna samarbetade. Efteråt frågade jag Christian hur han tänker runt differentierad undervisning och om Paula och Karl arbetar med något ”extra”. Han svarade ungefär som Gabriele hade svarat dagen innan, att de fick extra uppgifter i sina hemarbeten eftersom tiden inte räcker till för att differentiera undervisningen under själva lektionen.

Under dagen var vi också på Jena universitet där Elisabet föreläste för forskarna inom matematikdidaktik. Föreläsningen avslutades med en gemensam diskussion om likheter och skillnader mellan våra länder i arbetet med särskilt begåvade elever.

Dagen avslutade vi med Matthias och hans matteklubb där de bl.a. programmerade med MIT APP INVENTOR. Matteklubben är en del av den ordinarie skoldagen på den här skolan, det är jämförbart med elevens val.

  

 

Vad har vi fått reda på om undervisning för särskild begåvade elever under denna spännande dag?

  •  Under våra klassrumsbesök har vi i den ordinarie undervisningen inte sett mycket av differentiering. Den bilden fick vi bekräftad i diskussion med forskarna i matematikdidaktik på universitetet i Jena.
  • På Jena universitet fick vi berättat för oss om alla"utanför-skolan-aktiviteter" för elever som t.ex. matteklubbar, tävlingar, sommarläger osv. samt ”spetsskolor och spetsklasser”. Detta verkar vara det sätt som anses ge särskilt begåvade elever stimulans och utmaning, värt att nämna är att de flesta av dessa aktiviteter är gratis för eleverna.
  •  Under besöket på Matthias matteklubb såg vi engagerade elever och välfungerande differentiering. Alla elever arbetade med samma programvara, men komplexiteten i deras program skiljde sig mycket. Kanske är programmering ett ämne som relativt naturligt låter sig differentieras.

Ikväll går vi ut och letar efter Drutten i J(G)ena ;-)

/Elisabet och Susanne