Erasmus - Amsterdam dag 6

Även denna dag startade med en spårvagnstur till stadsdelen Amstelveen, där vi deltog på deDNKRS Enrichment class som Meike ansvarade för. Varje torsdagsmorgon deltar 10 elever. De kommer från olika skolor i närområdet. Denna lektion är enda tillfället i veckan som denna grupp träffas. Det märktes att de trivdes med varandra i gruppen. Direkt när de kom på morgonen plockade de spontant fram olika spel och började spela med varandra. 

Under dagens gång lades även en associationsövning in mellan arbetena. Barnen skulle snabbt komma på en association på ett ord de hörde och direkt skicka vidare en boll till nästa som då snabbt skulle associera då det senaste ordet.

Efter ca 30 minuter startade Meike upp lektionen. Hon berättade om en tävling som de är anmälda till och som går av stapeln den 27:e april. 

www.brightideas.generationdiscover.nl

Meike förklarade upplägget för tävlingen. Tävlingen går ut på att tänka i nya banor där barnen med hjälp av naturen och inspirerade av naturen får komma med egna förslag/idéer på hållbara lösningar för framtiden. Det finns tre områden de kan välja mellan. Därefter visade Meike en film för att inspirera. Barnen blev väldigt entusiastiska och startade direkt att brainstorma kring tänkta idéer. Idéerna kommer de senare att presentera genom att skapa en film.

Sista delen av lektionen fick de bygga sin egna ”saltvattenbil” utifrån en utförlig ritning. Under byggandets gång hörde vi barnens olika reflektioner. Några barn hade mest fokus på att få bilen att fungera medan andra började fundera över varför inte vanliga bilar kunde drivas på saltvatten.

Nöjda och positiva barn hämtades vid lunch av anhöriga som fick se bilarna köras omkring. 

Detta var vår sista arbetsdag här i Amsterdam.

 

Vi är tacksamma för alla intressanta jobbskuggningar, samtal och givande utbyten av erfarenheter vi fått tagit del av denna vecka. Vi tackar särskilt Elisabet Mellroth och Meike van Wegen som möjliggjort vår tid här i Amsterdam. /Elin & Helena.