Erasmus - Amsterdam dag2

Dag 2 på Erasmusaktiviteten i Holland, någon kanske redan reagerat på att det inte riktigt stämmer att platsen är Amsterdam. Vi bor i Amsterdam, men rör oss lite runt omkring i landet.

Idag har jag varit på Radboud universitet i Nijmegen för att jobbskugga ett erfarenhetsutbyte mellan lärare som är ECHA utbildade och lärare som förtillfället deltar i ECHA utbildning. ECHA = Europea Council for High Ability och de bedriver kurser för fortbildning inom undervisning av särskilt begåvade elever. Professor Inger Wistedt gjorde ett försök att implementera denna utbildning i Sverige 2008-2009, då var det en lärare som deltog (det var jag). Tyvärr dog utbildningen i den svenska kontexten då ut i sanden, förhoppningsvis kan den snart återuppstå.

På Radboud universitet i Holland har de istället utökat det hela. De har nu en institution som kallas CBO (Centrum vor BegaafdheidsOnterzoek). Hit kommer skolor och familjer, eller skolor eller familjer för att få råd och stöd i hur något specifikt barn med särskild begåvning bör få stöd i både skola och hem. Universitetet samarbetar med 100-tals skolor i hela Holland, på dessa skolor screenas barnen efter ett antal kriterier vilket resulterar i en profil för respektive barn. De barnen som efter detta ses som särskilt begåvade görs en speciell utbildningsplan för i samarbete med skolan. Genom screeningen och i nära samarbete med skolorna hittar de även en del underpresterare och de ger skolorna stöd och hjälp i hur de ska kunna hjälpa eleven att utvecklas efter sin potential. Bland annat Mariska som är psykolog och arbetar på CBO berättade om verksamheten där.

De lärare som genomgår en ECHA träning har i slutändan tagit del av ungefär samma sak som lärarna i projektet Med rätt att utmanas gjort. Bland annat kopplingen mellan teori och praktik görs tydlig. Den nuvarande ECHA utbildningen strävar också efter att ha ett internationellt perspektiv. De som gått utbildningen är så kallade ECHA-specialister.

Exempel på vad en ECHA specialist kan arbeta med i praktiken gavs flera exempel på under denna dag.

Sabine Sypré från Belgien gav exempel på hur man som ECHA specialist kan arbeta med vårdnadshavare för att sprida kunskap om vad särskilt begåvade elever behöver i sin kunskapsutveckling. Prestigelösa nätverk som bygger på att man delar med sig av varandras kunskap är en viktig bit.

Lienke van Tricht berättade om 'The Leiden Approach' som också mycket handlar om att man måste samarbeta för att få en fungerande verksamhet för de särskilt begåvade eleverna. Nu på skolnivå av olika nivåer. Målet är att finna särskilt begåvade individer i åldrarna 0-24 år. Detta gör att de arbetar med att skapa samarbete mellan, förskola, skola, gymnasium och universitet samt även med partnerorganisationer som museum, psykologer och lärare med extra utbildning inom särskild begåvning.

Därefter berättade Jaap Verouden om 'Day a Week School' ett mycket intressant koncept. De samarbetar med skolor utspridda geografiskt över hela Amsterdam, samt i tre andra regioner i Holland. Tillsammans med lärare på dessa skolor väljer de (i Amsterdam) ut ca 600 elever som deltar i deras program. De elever som blir utvalda deltar en dag per vecka i deras skola istället för den ordinarie skolan. Under denna dag arbetar de med fördjupningsområden inom olika akademiska ämnen. Vid dessa dagar är grupperna åldersintegrerade, barn i åldrarna 7-12 deltar i verksamheten. Det viktigaste målet med verksamheten är att locka fram (eller locka tillbaka) glädjen i att lära, att utmana elevernas kognitiva förmågor och att skapa tillfällen där de får möjlighet att lära och arbeta ihop med likasinnade.

Som avslutning på detta erfarenhetsutbytet samlades vi i en diskussionspanel. Tillexempel diskuterades svårigheterna med att finna underpresternade särskilt begåvade elever samt elever med migrationsbakrund. Här fick jag möjlighet att lyfta fram de svenska modersmålslärarna som det finns stor möjlighet att samarbeta med för att finna även de särskilt begåvade eleverna med migrationsbakgrund.

Stort tack till Lianne Hoogeveen (programme director ECHA programme) och Monic Schijvenaars (Directeur onderwijs) som båda gjorde dagen så meningsfull och intressant!