Stolt projektledare

Efter att alla intryck från Matematikbiennalen har hunnit sjunka in lite, frågar jag mig själv: Hur stolt kan man bli som projektledare för ett skolutvecklingsprojekt?

För jag spricker nästan av stolthet!

På biennalen hade vi sex bidrag som alla är produkter av det tvååriga skolutvecklingsprojekt jag designat och lett.

Alla bidrag var välbesökta och efteråt dröjde sig många kvar för att ställa frågor. Uppskattningsvis hade våra bidrag mellan 400 och 450 besökare, vissa av besökarna kan naturligtvis ha varit på flera av våra bidrag. Men jag hoppas och tror att vi lyckats med att sprida en del av den kunskap och de erfarenheterna vi skapat genom skolutvecklingsprojektet.

 

Extra roligt var det att även Nämnaren hade med en artikel om en av de i projektet utvecklade uppgifterna, Donkarna. Jag och David Sjöö som deltog i projektet hade sammanställt artikeln. Nämnaren delades ut gratis till alla biennalen-deltagarna vilket åtminstone möjliggör att ca 2000 personer tar del av mitt projekt.

 

Som krydda på moset upptäckte jag att tidningen Origo som fanns nedstoppad i konferenspåsen, d.v.s. återigen ca 2000 personer fick tidningen. I denna upplaga ägnas hela 6 sidor åt det projekt jag haft förmånen att leda. Mari och AnnMarie berättar om sin verksamhet på Kronoparkskolan och jag är intervjuad.

 

Men mest av allt är jag stolt över de lärare som så professionellt nu vill, och kan (med bravur), hjälpa till med att sprida kunskap vidare om hur man kan uppmärksamma och stödja elever med särskild begåvning i den svenska skolan.

 

Eller nej… Allra mest stolt är jag över att de, ”mina lärare”, nu ser, uppmärksammar och framförallt möter de elever som är särskilt begåvade i sina klassrum. Genom sitt deltagande i projektet upptäcker de inte bara de som är lätta att upptäcka, de upptäcker t.ex. även de med dubbeldiagnoser och flickorna. Och framförallt utmanar de eleverna i att utvecklas i lärande, alla elever, även de med särskild begåvning!

 

Man kan se det som att jag och de lärare som presenterade på biennalen tillsammans har en mycket bra konferensdag att erbjuda. En dag som mixas av föreläsningar, workshops och diskussionsforum. Åtminstone har jag som mål att vi ska erbjuda en sådan dag i Karlstad så småningom. Dessutom så är det naturligtvis så att det finns ytterligare några fantastiska lärare som deltagit i projektet, vi har ännu mer att ge tillsammans. Jag återkommer om detta. 

 

För att läsa våra abstract – se tidigare blogginlägg, klicka så kommer ni dit ”Matematikbiennalen och Med rätt att utmanas”.

 

För att läsa om skolutvecklingsprojektet, se den första versionen av rapporten – via länk och QR-kod via följande blogginlägg ”En guide till att utveckla pedagogiska verksamheter”.

Uppgifterna kommer att kompletteras till rapporten inom 2 månader, därefter räknar vi med att regelbundet revidera rapporten under en tid framöver.

Stolta hälsningar från Elisabet Mellroth, projektledare till Med rätt att utmanas – i en skola för alla