Oktober, möten med 800 pedagoger

I oktober har jag haft en intensiv föreläsningstid i ämnet särskild begåvning. Trots att ämnet är samma så har föreläsningarna sett rätt olika ut.

Först ut, 4 oktober, var en grupp på knappt 10 studenter i Haag som studerar till specialpedagoger med Walter Fernandez som lärare. Detta var en Skypeföreläsning som bara genomförandet i sig blev spännande. Tekniken krånglade och lösningen blev att Walter fixade fram två datorer, en som han kopplade till projektor som han visade min power point presentation på. Den andra datorn ställdes framför studenterna och där körde vi Skype med inkopplat högtalarsystemet. För att bläddra fram bilder fick jag säga ”klick” och Walter matade fram nästa bild. Allt går bara man vill och är lite flexibel. Fokus på denna föreläsning var rätt grundläggande, den handlade om teorier kring särskild begåvning och hur man som pedagog kan lära sig att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna, riktat till den åldersgrupp som studenterna utbildade sig för, åldrarna 5-12.

Dagen efter träffade jag istället för studenter en grupp mycket erfarna och professionella lärare, ca 20-25 st av Wallebergsstiftelsens Advanced Teachers. Här var även en av de särskilt begåvade elever jag har i min omgivning med och berättade om sin skolgång, en inte alltför rolig historia. Under denna träff blev fokus en blandning av grundläggande teori och identifikationsfrågor, men även på vilka behov särskilt begåvade elever har i sin lärprocess. Det blev på ett naturligt sätt diskussioner utifrån dessa lärares egna erfarenheter från klassrummet.

Veckan därefter inleddes med ”Leda Lärande” konferensen för karriärlärare och skolledare, i och av Stockholm stad. Eftersom de på motsvarande konferenser tidigare år haft förmånen att lyssna på Roland Persson valde jag att lägga fokus på de särskilt begåvade elevernas behov i lärprocesser och på pedagogiska strategier att arbeta efter för att inkludera även de särskilt begåvade i lärandet i klassrummet. I Stockholm lyssnade ca 80 st pedagoger och skolledare på mig.

På onsdagen i samma vecka föreläste jag på den nationella konferensen ”Kvalitet i Förskolan” anordnad av KompetensUtvecklingsInstitutet. Uppskattningsvis ca 200 förskolepedagoger lyssnade i Stockholm. Denna föreläsning handlade mycket om hur man kan uppmärksamma de särskilt begåvade barnen i tidiga åldrar, och om att lyfta förskolepedagogerna viktiga roll vid överlämning till förskoleklass. De har så mycket kunskap om de barn som varit hos dem, det ger att de har en viktig roll för att bland annat de särskilt begåvade barnen ska ges möjlighet att fortsätta utvecklas även när de börjar i förskoleklass – så att de inte ska behöva börja om på nytt med sådant de redan kan.

Lördagen den 21 oktober fick jag igen förmånen att prata på en nationell konferens, denna gången i Irland på deras konferens för matematiklärare, ca 90 deltagare, The Irish Mathematics Teachers Association anordnade konferensen, see www.mathsfest.com. De irländska matematiklärarna fick en högst komprimerad föreläsning. Under 50 minuter berättade jag om modeller på särskild begåvning, om några fallbeskrivningar, om deras lärandebehov och hur man kan möta dem genom pedagogiska strategier. Det blev naturligtvis bara ett litet smakprov av många bitar, men dock ett uppskattat sådant, med många intressanta samtal i pauserna efteråt.

I förrgår, 30 oktober, har jag haft månadens två sista föreläsningar och detta för pedagogerna i Lidingö stads grundskola. Det blev två sittningar med ca 2oo pedagoger vardera. Dessa föreläsningar liknade den som gavs på ”Leda Lärande” en aning. Men även om det är omöjligt att gå in på djupet i området särskild begåvning under 1,5 h så kom vi lite djupare och lite mer in på detaljer i Lidingö jämfört med ”Leda lärande” i början av månaden.

Totalt har jag under oktober månad pratat med ca 800 pedagoger på olika nivåer, som undervisar barn och elever i olika åldrar och som arbetar i tre olika länder. Min önskan är att lite av det jag har pratat om ska göra skillnad för de särskilt begåvade elever som dessa pedagoger möter i sina klassrum.