Inte bara sådana som Einstein är särskilt begåvade

I programmet Go´kväll igår (4/10-2017) berättade Malin Palm sin berättelse om att vara särskilt begåvad. Väldigt bra och modigt av henne! Det allra viktigaste, som jag hoppas kom fram, var att även vanliga människor från vanliga hem kan vara särskild begåvade. Det är inte något exklusivt eller elitistiskt som är få förunnat. Inte heller behöver alla särskilt begåvade vara som Einstein.

Det går att titta på programmet via följande länk, Go´kväll
Inslaget börjar strax efter 5 min och håller på fram till ca 18 min in i programmet.

Malin är ett typexempel på hur det kan kännas att vara särskilt begåvad, hon beskriver tydligt vad viktigt det är att man upptäcker och stimulerar dessa barn i tidig ålder för att undvika problem senare i utbildningen.

Visserligen stämmer det inte att ett IQ test kan avgör om någon är särskilt begåvad eller ej. Detta beskriver t.ex. Robert Sternberg väl i sin relativt nya artikel: ACCEL: A new model for identifying the gifted. Lärarnas roll i att upptäcka och stödja de särskilt begåvade får extra stöd av Kirsi Tirris kommentar på Sternbergs artikel, se hennes artikel: Teacher education is the key to changing the identification and teaching of the gifted.

Ett högt IQ kan vara en indikation på att man är särskilt begåvad, men det är helheten i Malins berättelse som visar att hon är särskilt begåvad. För att avgöra om någon är särskilt begåvad behöver man observera honom eller henne under en längre tid och man behöver göra både objektiva och subjektiva bedömningar, se t.ex. Module 2 i fortbildningsmaterialet GERRIC från The University New South Wales, hittas via länk här, GERRIC.

Politikers, skolledares och pedagogers kunskap om dessa barn är grundläggande för att de ska kunna bli sedda och mötta på det sätt de behöver. Pedagoger behöver också få hjälp och stöd i att utveckla sina pedagogiska strategier så att även de blir inkluderade, d.v.s. så att skolan och lärande även tillgängligt även för dem. Och för att ge dem rätt stöd och stimulans behöver man inte med säkerhet veta att de är särskilt begåvade eller ej, lika lite som att en elev med dyslexi först måste få en diagnos innan pedagogen ger rätt stöd. Pedagogen behöver dock ha kunskap om särskild begåvning och om dyslexi för att kunna upptäcka barnets behov.

Tack Malin för att du delade med dig av din berättelse!