Till lärare i Värmland, kombinera forskning och undervisning!

Till alla lärare i Värmland, oavsett vilket ämne ni undervisar i, det finns nu möjlighet att kombinera er lärartjänst med att forska.

Karlstads universitet utlyser nu sex doktorandplatser med mål att nå en licentiatexamen inom fyra år.

Även du som ännu inte har ett lärarjobb i Värmland, men som kan tänka dig att bo och arbeta i Värmland är välkommen att söka.

Efter att själv ha genomgått en liknande utbildning, rekommenderar jag detta varmt!

Sök senast 7 april, länk till KAU och mer info hittar ni här

/Elisabet