Dagens händelse och några av vårens händelser

Idag - i skuggan av matematikklubben 

I Karlstad driver vi som ni säkert vet matematikklubbar. Vi har drygt 60 barn och ungdomar med i klubbarna, men vi har också fantastiska hjälpledare som antingen är lärarstudenter eller matematikstudenter vid Karlstads universitet. I eftermiddag har några av de haft en workshop med mig gällande hur man kan upptäcka matematiskt begåvade elever när eleverna är aktiva i givande problemlösningssituationer.

För att en problemlösningssituation ska vara givande måste naturligtvis även själva problemet ge möjlighet till eleverna att visa upp de matematiska förmågorna. Därför har vi också arbetat med att titta på vilka kriterier ett bra problem ska uppfylla. Både de och jag tror att liknande inslag skulle vara bra att ha främst i lärarutbildningen men även på matematikutbildningen. Kanske kan det bli verklighet i framtiden.

Mattefredag i Växjö

Även på andra ställen i landet sker naturligtvis spännande och roliga matematikhändelser. För er som befinner er i närheten av Växjö den 12 april rekommenderas varmt att vara med på Mattefredag på en onsdag :-). Mattefredag är en matematikhändelse som ger glädje och sammanhållning för både barn, ungdomar och vuxna. Klicka här för mer info. 

I framtiden ska vi försöka ordna liknande också i Karlstad.

Forska på riktigt med högstadieelverna

Ni som är lärare i högstadiet och kanske läser min blogg - tag möjligheten och låt era elever vara med och forska på riktigt! Via nobelmuseet hittar man "Forskarhjälpen" klicka här så kommer ni dit direkt.