Blogginlägg

Matematikklubben och att fortsätta tänka hemma

I Februari hade vi en klassisk uppgift i högstadiets matematikklubb.

Hur kan man med hjälp av en balansvåg på effektivaste sätt avgöra om en kula av tolv har en avvikande vikt.

Ungdomarna löste problemet och kom fram till att det går att avgöra genom tre vägningar. Lösningarna kräver att man delar upp processen i olika fall beroende på hur utfallet på vågen blir.

Till lärare i Värmland, kombinera forskning och undervisning!

Till alla lärare i Värmland, oavsett vilket ämne ni undervisar i, det finns nu möjlighet att kombinera er lärartjänst med att forska.

Karlstads universitet utlyser nu sex doktorandplatser med mål att nå en licentiatexamen inom fyra år.

Även du som ännu inte har ett lärarjobb i Värmland, men som kan tänka dig att bo och arbeta i Värmland är välkommen att söka.

Efter att själv ha genomgått en liknande utbildning, rekommenderar jag detta varmt!

Dagens händelse och några av vårens händelser

Idag - i skuggan av matematikklubben 

I Karlstad driver vi som ni säkert vet matematikklubbar. Vi har drygt 60 barn och ungdomar med i klubbarna, men vi har också fantastiska hjälpledare som antingen är lärarstudenter eller matematikstudenter vid Karlstads universitet. I eftermiddag har några av de haft en workshop med mig gällande hur man kan upptäcka matematiskt begåvade elever när eleverna är aktiva i givande problemlösningssituationer.