En dag om särskild begåvning - Program lite justerat

Nu är det snart dags för En dag om särskild begåvning. På fredag 19/8 klockan 8:30 startar vi i Sundstagymnasiets aula. Lite drygt 260 personer är anmälda - väldigt väldigt roligt!

Dagen kommer att bli mastig, det blir fullt ös fram till klockan 17:00.

Några små justeringar på tiderna i programmet är gjorda, uppdaterat program kommer här nedan. Varmt välkomna!

Uppdaterat program:

8:00 – 8:30       Registrering i foajen utanför aulan

8:30 – 9:30       Nikes skolgång, samt introduktion

9:30 – 10:00     Kaffe

10:00 – 11:00 Med Einstein i skolbänken Roland S. Persson

11:10 – 12:10  Giftedness in early childhood Margaret Sutherland

12:10 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00  Twiceexceptional children in mathematics education Marianne Nolte

14:10 – 15:10  Gender differences between mathematically gifted pupils Ralf Benölken

15:10 – 15:35  Kaffe

15:35 – 16:20  Matematikbegåvningar i klassrummet Attila Szabo

16:20 – 17:00  Frågestund med expertpanelen

Tack till Regionalt UtvecklingsCentrum (RUC) på Karlstads universitet som hjälper till att aanordna denna dag!