Matematikklubbarna 2016-2017

Efter att ha besökt mattekollo 2016 ett antal gånger under det 10 dagar långa lägret och upplevt den sprudlande matematikglädjen bland ledare och deltagare, känns det mycket bra att skicka iväg information om nästa läsårs matematikklubbar i Karlstad för Värmlandselever.

Matematikklubbarna syftar till att erbjuda utmaningar på hög matematisk nivå och ge möjlighet till att träna det matematiska tänkandet. De är inte knutna till skolans kursplaner och ersätter därför inte skolmatematiken. De är till för de som är extra intresserade av matematik och som älskar att arbeta med matematiska problem.

Nu är dags att anmäla sig till kommande läsårs klubbar. Anmälningsförfarandet är lite annorlunda än tidigare. Information finns i anmälningsformulären som är länkade nedan. Sista dag att anmäla sig är den 29:e augusti.

Länk till högstadiets matematikklubb:

https://goo.gl/forms/hRpVO8DgEyr0P0wN2

Länk till mellanstadiets matematikklubb:

https://goo.gl/forms/JjKZfrVnQcyns8sC3

Om ni känner till någon mellanstadie- eller högstadieelev i Värmland som kan vara intresserad av att njuta av matematiska utmaningar hälsas ni varmt välkomna att sprida informationen om anmälan vidare. 

 

Vänliga hälsningar,

Elisabet Mellroth, projektledare för matematikklubbarna