Med rätt att utmanas och Maths300

I skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla  arbetar vi bland annat med att analysera och utveckla vilken typ av matematikuppgift som kan utmana och stimulera matematiskt särskilt begåvade elever.

I projektet har vi en grundsyn på att alla elever ska få plats och möjlighet att utveckla sitt lärande i ett klassrum. På uppgiftsnivå innebär detta att en riktigt bra uppgift ska kunna ge möjlighet till kunskapsutveckling för alla elever i en klass. Det innebär bland annat att alla elever ska kunna börja på uppgiften, men det innebär också att man inte kan förvänta sig att alla elever tar sig lika långt i uppgiften. Optimalt ska uppgiften ha ett så kallat 'öppet slut' - i vårt projekt har en lärare kallat detta för Evighetsuppgifter

Vi använder oss bland annat av uppgifter hämtade från maths300.com för att försöka uppfylla dessa ganska höga förväntningar på uppgifter. Karlstads universitet har länge haft ett samarbete med Douglas Williams från Melbourne kring dessa uppgifter. Några av dem kallas för Mattegömmor.

Douglas var på besök i Sverige i april och kom bland annat till Karlstad. Han skriver nu om vårt projekt i sitt nyhetsbrev, se här och här.