Roland S. Persson den 19 augusti

Professor Roland S. Persson har bidragit med följande beskrivning kring vad han kommer att prata om den 19:e augusti. 

Med Einstein i  skolbänken: Förvånande inblickar i en  särbegåvad värld

Myterna om de  särskilt begåvade är många. En bland de värsta är "låt de vara! De klarar  sig  själva." Inget kunde vara en  större missuppfattning. De har  samma behov av  stöd och erkännande  som alla andra;samma behov av  social gemenskap och att få känna  sig duktiga och uppskattade. Men till  skillnad mot de flesta andra barn i den moderna  skolan är denna erkänsla inte en  självklarhet för dem. De ses ofta  som priviligerade på grund av  sin vida och djupa kunskap, insiktsfulla förståelse och enastående inlärningsförmåga, men faktum är att de ofta måste kämpa tappert för att alls överleva i en värld  som paradoxalt nog  sällan uppskattar dem oavsett hur de försöker att vara andra till lags. Det ligger nämligen i människans natur - och intressant nog särskilt i  svenskarnas enligt etnologisk forskning - att alltid vilja vara  som alla andra. Men detta är något  som de  särskilt begåvade aldrig kan leva upp till!  Detta föredrag avser att försöka beskriva vem den  särbegåvade är, hur de fungerar och varför

Roland kommer att hålla sin föreläsning  svenska.

I Sverige tänker många att det relativt nytt att vi pratar om särskild begåvning. I Australien har de särskilt begåvade eleverna uppmärksammats i undervisningen i 100 år enligt en lärare i Melbourne jag pratade med här om dagen. Han arbetar själv som 'Gifted and Talented coordinator' på en skola för 'Gifted and Talented children'. Men i Sverige är det kanske inte så nytt som många tror. 

Roland har forskat i ämnet i åtminstone 25 år. Han skrev boken 'Annorlunda land: Särbegåvningens psykologi' - 1997 kom boken ut. Roland är mycket erkänd internationellt och ofta en huvudtalare på konferenser om särskild begåvning lite här och var i världen. Närmast ska han t.ex. vara en av huvudtalarna på den internationella konferensen ' ExcelenceCreativity, and Innovation in Basiv & Higher Educationi Kroatien i slutet av maj, läs om den konferensen här. Roland är den i Sverige med störst kunskap om särskild begåvning och även en av de med störst kunskap internationellt räknat.  

Han har bland annat skrivit mer än 20 forskningsartiklar om särskild begåvning, ett antal bokkapitel och konferensbidrag. Flera av dem går att länka sig vidare till via Rolands hemsida.

 Det är en stor ära att Roland kommer till Karlstad i augusti. Glöm inte bort att anmäla er till denna dag – ni kan göra det genom att klicka här.