Sutherland och Särskild begåvning i tidiga åldrar

Jag tänkte att jag skulle presentera föreläsarna på konferensdagen den 19 augusti en efter en, med mål att lyckas med en per vecka. Jag börjar med Margaret Sutherland, och ett citat  från sidan 3 i hennes bok Gifted & Talented in the Early Years: Practical Activities for Children aged 3 to 6

A group of children are playing in the house corner. The children have taken on tradtional roles and are engaged in a make-believe game. The 'baby' in the 'family' is ill and is in bed. The gifted child approaches and the following happens:

Gifted child: Can I play?
Mum: OK.
Gifted child: Can I be the doctor? I think I know what´s wrong with the baby.
Mum: No.
Gifted child: But I think I can make her better.
Mum: She´s got a cold.
Gifted child: No she hasn´t, I think she´s got malaria. You get that when a female mosquito bites you. What are the symptoms? Has she been in the tropics?
Mum: She´s got a cold.
Gifted child: I know how to make malaria better. She needs to come to hospital and she´ll need to get chloroquine, mefloquine, or quinine. Can I be the doctor?
Mum: No. She´s got a cold. She´s not got your fancy illness. You can be the dog.

The gifted child walks away muttering under their breath saying I know how to make her better.

I boken förklaras händelsen utifrån det begåvade barnets perspektiv.

Margaret Sutherland är en energifull kvinna med en underbar skotsk accent. Utöver detta är hon chef för Scottish Network for Able Pupils, (SNAP). SNAP är delvis finansierat av den skotska staten. SNAP erbjuder support och råd till det skotska utbildningssystemet genom tre huvudsakliga områden; publikationer, fortbildning för personal i skolor och nationella konferenser. Margaret är medlem i kommittén för det internationella nätverket för begåvade barn the World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) och även i kommittén i det Europeiska nätverket The European Council for High Ability (ECHA). Margaret är specialiserad på särskild begåvning i tidiga åldrar och på inkluderande undervisning. Den 19:e augusti kommer hon fokusera på särskild begåvning i tidiga åldrar.

I arbetet med Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever besökte Skolverket Margaret Sutherland och hennes personal för att ta del av deras arbete kring särskilt begåvade barn.

Margaret har också varit med och skrivit böcker som behandlar yngre särskilt begåvade barn och hur man kan möta dem i den pedagogiska verksamheten, bland annat den som citatet var ifrån.

Kom ihåg att anmäla er till konferensdagen, så att ni får möjlighet att lyssna på Margaret.

Mer info och länk till anmälan hittar ni här.

Läs mer om Dr. Sutherland på hennes webbsida: Länk till hennes webbsida