Blogginlägg

Sutherland och Särskild begåvning i tidiga åldrar

Jag tänkte att jag skulle presentera föreläsarna på konferensdagen den 19 augusti en efter en, med mål att lyckas med en per vecka. Jag börjar med Margaret Sutherland, och ett citat  från sidan 3 i hennes bok Gifted & Talented in the Early Years: Practical Activities for Children aged 3 to 6

Anmäl er till En dag om särskild begåvning, 19 augusti

Från och med idag, 1 april,  hälsas alla välkomna till att anmäla sitt deltagande på konferensdagen om särskild begåvning fredagen den 19:e augusti. Dagen är inte knuten till något specifikt skolämne och den riktar sig till alla som på något sätt har anknutning till pedagogisk verksamhet. Jag hoppas på många deltagare från Karlstad och Värmland, deltagare från andra orter är också varmt välkomna.

Fyra internationellt mycket erkända forskare kommer att föreläsa under dagen, alla har även koppling till pedagogisk praktik.