Om eleven är smartare än läraren?

I måndags länkade jag till Barnministeriet, inslaget handlade om elever som är smartare än sina lärare.
Måste en lärare vara smartare än sina elever?
För att reflektera över detta lägger jag till några andra frågor:
Är Zlatans fotbollstränare bättre på fotboll än Zlatan?
Kan Johaugs tränare åka snabbare än henne?
...
Det finns forskning som säger att begåvade elever bör undervisas av begåvade lärare, men det finns också forskning som säger att det är ett felaktigt påstående.
Hur vi än vänder och vrider på detta kommer troligtvis de flesta lärare då och då mötas av elever som är mer begåvade än dem själva.
En mer intressant fråga bör då kanske vara - Hur ska lärare undervisa någon som är mer begåvad än de själva? 
Det finns metoder!
T.ex. bör man som lärare tänka på att det går att utveckla ett högre tänkande (t.ex. kopplat till Blooms taxonomi) genom att t.ex. ställa väl genomtänkta frågor.
Dessa frågor bör då kopplas till att utveckla analytiskt tänkande, att skapa ny kunskap och att utvärdera/kritiskt värdera lösningar och metoder.
I skolutvecklingsprojektet, Med rätt att utmanas - i en skola för alla, fick de deltagande lärarna träna på detta i form av ett rollspel där de växlade mellan lärare och elevroll. I detta rollspel försökte vi använda oss av det frågebatteri som Linda Sheffield utvecklat för ämnet matematik
 
Tillfällig slutsats
Naturligtvis måste det gå att utveckla ett lärande hos någon som är mer begåvad än en själv! Det går ju inom idrott - varför skulle det inte gå i t.e.x matematik?
Man kan tillsammans med sina kollegor träna upp denna förmågan, man behöver då släppa på lite prestige och komma ihåg att det är ett team av lärare på en skola. Man är inte ensam. 
Det finns metoder och frågebatterier som man kan utgå från - dessa behöver troligtvis justeras lite för att passa in för respektive skola och lärarteam.
 
I GERRIC materialet i module 5, finns några förslag på hur man kan arbeta (länkat till via skolutvecklingsprojektet. Och för att hitta Linda Sheffields frågebatteri kan man t.ex. köpa hennes bok Extending the Challenge in Mathematics, Developing Mathematical Promise in K-8 Students