Särbegåvning eller ADHD

När jag föreläser om särskild begåvning kommer nästan alltid någon fråga kring hur likt det låter t.ex. beskrivningen av ADHD.

Eftersom Mona Liljedahl har skrivit ett mycket bra inlägg om detta, länkar jag helt sonika vidare till hennes blogginlägg här.

Mona är specialpedagog och mycket kunnig inom särbegåvning, i sitt blogginlägg utreder hon särbegåvning kontra ADHD på ett mycket konkret och tydligt sätt.

Jag vill enbart tillägga att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på IQ-måttet. Intelligensmått är i många begåvningsmodeller en viktig faktor, men det är inte den enda och det finns flera forskare som upptäckt att andra sätt att upptäcka särbegåvning säger mer, t.ex. Marianne Nolte som kommer den 19 augusti till Karlstad. När man utvärderar särbegåvning är det viktigt att man använder en mix av subjektiva och objektiva bedömningar, bedömning av IQ kan vara ett mått. Om man mäter ett högt IQ kan man i vår västerländska kultur skarpt misstänka särbegåvning, men om IQ inte kommer över 130 så ska man inte utesluta att barnet kan vara särbegåvat.