KUL dag och föreläsning om särskild begåvning

Under vecka 44 hade vi KUL dagen i Karlstads kommun, ca 600 pedagoger träffades och delgav varandra av sina erfarenheter och kunskaper,vad som dagen erbjöd samt en hel del av föreläsarnas presentationer kan ni hitta här:

skola.karlstad.se/kul

Jag gav en föreläsning om särskild begåvning som filmades och som ni är välkomna att ta del av:

http://pedagogvarmland.se/filmer/sarskilt-begavade-elever-elisabet-mellroth