Blogginlägg

Konferensdag om begåvning i Stockholm

I Sverige så pågår en del insatser för att höja kunskapen och medvetenheten kring särskilt begåvade elever. En insats är Begåvningsinitiativet, som förra året i november anordnade en utbildningsdag, denna filmades och går att titta på via urplay.se

På måndag 30 november sker en liknande dag i Stockholm, citerat från deras websida

Att fortbilda sig inom särskild begåvning

Jag får frågor ibland kring hur man kan fortbilda sig kring särskild begåvning. Här kommer ett svar jag nyss gav till en lärarstudent, kanske finns det fler som vill ta del av svaret:

I Sverige finns det idag 3 kurser inom området som ger högskolepoäng. 

På Stockholms universitet finns 2 st 7,5 hp kurser just inom specialpedagogik som verkar vara ditt område Särbegåvning i skola och förskola I & II. Mer info på länkarna nedan:

KUL dag och föreläsning om särskild begåvning

Under vecka 44 hade vi KUL dagen i Karlstads kommun, ca 600 pedagoger träffades och delgav varandra av sina erfarenheter och kunskaper,vad som dagen erbjöd samt en hel del av föreläsarnas presentationer kan ni hitta här:

skola.karlstad.se/kul

Jag gav en föreläsning om särskild begåvning som filmades och som ni är välkomna att ta del av:

http://pedagogvarmland.se/filmer/sarskilt-begavade-elever-elisabet-mellroth