Uppsalabesök

Tur och retur till Uppsala över dagen. Härligt att få utbyta erfarenheter och idéer med likasinnade från andra kommuner.

Givande samtal bland annat kring:

  • Hur vi driver matematikklubbar som utmanande aktivitet? Uppsalas matematikklubbar har ca 240 elever i åk 2-9 som nu ska ingå som ett ordinarie moment i deras kommun. Karlstads kommun har ca 55 elever i åk 4-9, klubbarna drivs via externa medel (teknikerjakten/Ljungbergsfonden).
  • Hur vi arbetar för att utveckla metoder att utmana alla elever i matematikklassrummet? I Karlstad driver vi t.ex. skolutvecklingsprojektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" skola.karlstad.se/sarskiltbegavadeelever
  • Hur vi kan samarbeta för att inte alltid behöva uppfinna hjulet som redan finns. Uppsala delar med sig av sina erfarenheter och Karlstad av sina - ha en öppenhet och bjuda in varandra till olika aktiviteter. Kanske kan vi också ordna ett nationellt "sommar-mattekollo" tillsammans....

Tack Annika Thyberg, Karin Stackros och Valentina Chapovalova för en riktigt bra dag!