Båda matematikklubbarna igång!

Härligt! Båda matematikklubbarna är igång nu!

Igår eftermiddag samlades 30 högstadieungdomar på Tingvallagymnasiet för att stöta och blöta matematisk problemlösning.

Båda grupperna hade samma problem att arbeta med. Problemet var lite finare presenterat på matematikklubbarna, men lite kort så handlade det om en konstnär som ska göra ett konstverk av kuber där den synliga ytan sedan ska täckas med fina kakelplattor:

Så här såg konstverket ut som konstnären skulle bygga. Varje figur består av en kvadratisk form som står på ett fundament som på varje sida är två kuber längre än den kvadratiska formen i mitten.

Kan du komma på en formel som beskriver hur många kuber som behövs i figur n?

För de yngre kan man börja med att fråga; för figur nr. 5; nr 10 etc och låta dem själva dra vidare uppåt och leta efter det generella sambandet.

Sen var det ju egentligen antalet kakelplattor som skulle täcka konstverket som efterfrågades - då kan frågeställningarna t.ex. bli så här;

1.   Hur många kakelplattor behövs för att täcka respektive figur 1, 2 och 3?

Upptäcker du någon regel för det nödvändiga antalet plattor för varje figur? Testa din regel på figur 4 eller 5.

3.   Hur många plattor behövs för figur 100?

4. Hur många plattor behövs för figur n?

Det är i sig rätt spännande att samma problem kan utmana matematikintresserade elever i ett ålderspann från 10 - 16 år. Av erfarenhet tror jag att just detta problem kan användas både för yngre (förskolebarn) och äldre elever (universitetsstudenter, man kan kanske gå baklänges och arbeta med bevisa den formel man finner).

Till största del bekostas matematikklubbarna av Ljungbergsfonden, utan Ljungbergsfonden hade projektet varit omöljigt att genomföra.

Ett stort tack till Stora Enso som sponsrat oss med festisar till högstadiets fika.