Blogginlägg

Teachmeet

Första Teachmeet avklarat på Pitchers, det blev ett trevligt sätta att både delge och lyssna till lärares erfarenheter och idéer. Kort och koncist,  2 st 3 min och 2 st 7 min långa presentationer gavs av tre presentatörer med ca 30 st pedagoger i publiken.

Tobias pratade med stor inlevelse om bland annat den röda tråden (eller var det den röda bilen?) i skolsystemet, från läroplan ned till kunskapskrav:

Startskott för "Med rätt att utmanas"

Nu har anmälningstiden till projektet "Med rätt att utmanas - i en skola för alla" gått ut.

Målet var 10-20 deltagande lärare, 21 lärare är anmälda :-)

10 stycken av kommunens grundskolor är representerade!

Lärarna representerar alla årskurser med en större andel som undervisar för lägre åldrar!

Det ska bli så roligt och spännande att köra igång med detta gäng nästa läsår!

Projektet kommer för lärarna hålla på i två år och är ett skolutvecklingsprojekt med fokus på de särskilt begåvade barnen och matematikundervisning. Det finansieras av Ljungbergsfonden.