Blogginlägg

Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever

I torsdags blev skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever klart, materialet hittas här:

http://skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661

Sverige är verkligen inte först i världen med ett material som på myndighetsnivå lyfter dessa elevers behov i skolan - men vi är faktiskt först i Norden.

Namnändring på bloggen

Jag ändrar namn på min blogg så att den heter samma som det skolutvecklingsprojekt jag ska leda under de kommande två läsåren.

Med rätt att utmanas i en skola för alla

Projektet handlar om särskilt begåvade elever med fokus på matematik. De deltagande lärarna kommer få en relativt gedigen utbildning kring teorier om särskilt begåvade elever och deras behov i skolan. Lärarna kommer också välja och utveckla material som kommer testas, utvärderas och revideras under det andra läsåret.

Matematikklubben med högstadieungdomarna

  • "Blir det någon matematikklubb till hösten?" x 6
  • "Kan man anmäla sig redan nu till höstens matematikklubb?"
  • Fyra stycken som kommer fram och tackar för dessa gånger...

Vid utvärderingen önskar eleverna minst 10 tillfällen per termin i en tänkt fortsättning, de flesta vill att det ska vara 90 minuters pass och varje vecka - några vill att det ska vara 120 minuters pass.

16 av de 18 som var med ikväll vill vara med igen om det blir en omgång till, de andra två var osäkra.