Tisdagens matteglädje

Hur fort tar det för två personer att klippa en gräsmatta tillsammans om de har varsin gräsklippare och klipper olika fort.

En lösning kan leda fram till ett gränsvärdesproblem, lite fränt för en 10 åring att upptäcka gränsvärde...

Genom en annan lösning kan man hamna i beräkningar med bråk och klockan. Att man knappt har arbetat med bråk i den ordinarie undervisningen är liksom inget hinder när man vill hitta en lösning, oavsett om man går i 1:an, 2:an eller 3:an.

De underbara känguruproblemen nosade vi också på lite. Det är lite häftigt att följa en årskurs 1 elevs resonemang när värdet av 67 st 5-kronor ska räknas ut. Man får ju liksom använde de verktyg man kan och har.

Värdet av 67 st 10-kronor är 670 (enkelt), sedan kan man dividera detta med 2 (underförstått 5-kronorna är värda hälften så mycket),

600 dividerat med 2 är 300

70 dividerat med 2 är 35

Alltså är 67 st 5-kronor värda 335 kr

Just det, årskurs 1, det stämmer!