Super Pi-dagen!

Tänk att det är Super Pi-dagen idag! De allra flesta nu levande människor kommer inte få uppleva en super Pi dag mer än en gång i sitt liv. Så idag är verkligen en speciell dag! Om vi struntar i vårt 24 timmars system och benämner timmarna med 1 till 12 så finns det ännu möjlighet att få uppleva ännu en speciell sekund idag. Efter denna sekund måste vi vänta 100 år tills det händer igen!

Så idag den 14 mars (3,14) år 2015 (3,1415) klockan 9:26:53 (3,141592653) så kan vi uppleva klockslaget Pi med 9 decimalers noggrannhet.

Pi är ett irrationellt tal, d.v.s. det går inte att skriva som en kvot av två heltal. Talet Pi har alltså  oändligt många decimaler. MEN...

Filosoferar vi lite över detta så inser vi att någon gång i sekunden mellan klockan 9:26:53 och 9:26:54 så kommer det exakta talet Pi finnas gömt i tiden. Vi kommer dock inte kunna fånga detta ögonblick, det kommer också vara omöjligt att tala om hur små enheter av sekunder det handlar om - men ögonblicket då tiden exakt motsvaras av Pi kommer fortfarande att rassla förbi. Så njut av denna speciella sekund :-)

Dagen till ära arbetade vi naturligtvis med sfäriska och cirkulära saker idag på matematikkubben för mellanstadiegruppen. 

Ämnet var kombinatorik och vi undersökte på hur många olika sätt man kan välja glasskulor på en glasseria - antalet möjliga val är naturligtvis beroende på vilka regler man sätter för att kunna välja glasskulor. Får samma smak förekomma på flera kulor? Spelar ordningen på smakerna någon roll, alltså spelar det någon roll om jordgubbskulan ligger underst eller överst?

Som en liten slutsats kan man efter detta förstå att det är inte underligt att en del har så förtvivlat svårt att välja sin glass. T.ex. Att välja 2 kulor från 24 olika smaker kan göras på 576 olika sätt om man som jag tycker det är viktigt i vilken ordning kulorna kommer och om man vill ha möjlighet att kunna ha två kulor av samma smak.

Jag önskar er en fortsatt glad Pi-dag!